Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy

 

 

 

Asumispalvelut

Tuettu palveluasuminen

Tarjoamme monipuoliset ja laadukkaat asumis- ja kuntoutuspalvelut yksilölliset tarpeet huomioiden. Hoito ja kuntoutus tapahtuvat Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilonassa ja se perustuu yhteistyössä eri tahojen ja lähiomaisten kanssa tehtävään hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Siinä kartoitetaan kuntoutujan psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen tilanne sekä tuen, hoidon ja kuntoutuksen tarve. Yhteisöhoidon periaatteella toteutettavaan psykososiaaliseen hoitoon ja kuntoutukseen kuuluvat mm:

  • asuminen yhteisössä
  • jokapäiväisiin toimintoihin osallistuminen, kuten esimerkiksi ruoan valmistus, siivous ja vaatehuolto
  • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
  • yhteiskunnan palvelujen käytön opettelu
  • vuorovaikutustaitojen harjoittelu yhteisössä ja ulkopuolella
  • erilaisiin ryhmiin osallistuminen, kuten esim. terveysryhmä, ruoanvalmistus- ja kodinhoitoryhmä, leivontaryhmä, luovantoiminnan ryhmä, injektioryhmä sekä liikuntaryhmät
  • pihan ja puutarhan hoito
  • halutessaan kuntoutuja voi osallistua luterilaisen ja ortodoksisen seurakunnan hartaushetkiin
  • lisäksi meillä kokoontuu kansalaisopiston yhteislauluryhmä

Pidempää hoitoa tarvitsevan kuntoutujan kohdalla tavoitteena on ensisijaisesti omatoimisuuden ja arkielämän taitojen lisääntyminen siten, että henkilö voisi siirtyä omaan asuntoon tai elää muutoin itsenäisemmin.

Intervalliasukkaiden kohdalla tavoitteena on toimintakyvyn säilyminen/kohentuminen mahdollisimman pitkään sellaisena, että henkilö selviää itsenäisesti omassa kodissaan. Myös sairaalahoitojen ja relapsien vähentyminen on merkittävä tavoite..

Päiväkävijöillä tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentuminen. Heille tarjoamme erilaista tekemistä yhteisössä, erilaisia ryhmiä ja vertaistukea.

Tuettu palveluasuminen-esite


Tukiasunnot

Tukiasunnot sijaitsevat Ilomantsin kirkonkylällä rivitaloissa. Hoitaja käy sovitun suunnitelman mukaisesti kotikäynnillä tukiasunnossa, jonka aikana hän antaa ohjausta, keskustelee ja tukee jokapäiväisissä toiminnoissa. Kuntoutuja voi osallistua Ilonassa tapahtuvaan päivätoimintaan tarpeidensa mukaisesti. Kaikki Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilonan palvelut ovat käytettävissä myös tukiasunnossa. Tarvittaessa henkilökunnan tavoittaa puhelimitse ympäri vuorokauden. Voinnin vaatiessa kuntoutuja voi vaivattomasti siirtyä takaisin tuettuun palveluasumiseen.


Tilat

Hoitokotimme sijaitsee Ilomantsin keskustaajamassa, entisessä rajavartiolaitoksen kasarmirakennuksessa. Tarjoamamme asumispalvelut käsittävät 17 yhden hengen huonetta sekä runsaasti yhteisiä tiloja. Huoneet sijaitsevat kolmessa kerroksessa ja ovat kooltaan 15-25 neliömetriä. 50 neliön sauna-osasto sijaitsee talon kellarikerroksessa, samoin luovan toiminnan tilat. Yhteensä talossa on tilaa 1550m². Kuntataajaman monipuoliset palvelut sijaitsevat kävelymatkan päässä.

 

© Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy 2014, Sissipolku 1A 82900 Ilomantsi, Puh. 050 4444 250
Avoinna arkisin 8-16, info@ilonakoti.fi
Toteutus Nettitaivas