Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy

 

 

 

  Työnohjaus- ja koulutuspalvelut

Onko työyhteisössänne kehitettävää? Tuntuuko joskus, että tarvitsisitte uusia näkökulmia, uutta tapaa lähestyä asioita? Onko jokin asia jäänyt liian vähälle selvittelylle? Jos jokin yllämainituista osui oikeaan, voisitte hyötyä työnohjauksesta.

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

ja miten se toimii?

Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista, usein työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa.

Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden: vaatii aikaa, jos halutaan muuttaa työryhmän tai työyhteisön toimintatapoja tai jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti.

Usein työnohjaukseen osallistutaan 15-20 kertaa 1-1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmät kokoontuvat yleensä 3-4 viikon välein. Työnohjaajat suosittelevat työnohjauksen kestoksi vuodesta kahteen vuotta.

Työnohjausryhmän ihannekoko on 3-6 ohjattavaa. Toinen mahdollisuus on käydä yksilö työnohjauksessa. Työnohjaus on henkireikä, joka auttaa taas jaksamaan töissä ja saa usein myös työtehon kasvamaan, koska asioiden käsittelyyn ei kulu muuta työaikaa.

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja ei välitä työnantajalle tietoja työnohjauksessa käsitellyistä asioista - elleivät ohjattavat erikseen sovi tietojen viemisestä eteenpäin.

Jokaisella on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten työnohjauksessa kertoo asioista. Kukin ratkaisee itse, miten avoimesti ja mitä kaikkea kertoo, mihin kysymykseen vastaa ja miten. Jokainen on vastuussa siitä, mitä itse puhuu ja toisten pitää kunnioittaa myös toisen vaikenemista.

Erityisesti julkisella sektorilla, ja lisäksi kolmannen sektorin työpaikoilla työnohjausta on käytetty jo pitkään. Työnohjaus on alkanut vähitellen yleistyä myös yrityksissä. (Suomen työnohjaajat Ry)

Jos kiinnostuit asiasta, ota meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää, meitä on täällä kaksi työnohjaajakoulutuksen saanutta työntekijää.

Ota yhteyttä!

 

© Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy 2014, Sissipolku 1A 82900 Ilomantsi, Puh. 050 4444 250
Avoinna arkisin 8-16, info@ilonakoti.fi
Toteutus Nettitaivas