Me ilonakotilaiset olemme suuri perhe. Toimimme arjessa ja vapaa-ajalla yhdessä toinen toistamme auttaen ja tukien. Ilonakodissa jokainen saa olla oma persoonansa. Jokainen kuntoutuja ja työntekijä on tärkeä osa Ilonakodin yhteisöä.

Ilonakodin keskeiset arvot ovat:

  • Yhteisöllisyys
  • Tasa-arvoisuus
  • Toisen kunnioittaminen
  • Vastuullisuus

Arvomme määritellään yhdessä kuntoutujien, henkilökunnan ja yrittäjien kanssa.

Terveen järjen käyttö ja yhteisöllisyys ovat ilonalaisten voimavaroja.

Keskeiset toimintatavat

Uskomme ammattitaidolla toteutetun yhteisöhoidon voimaan. Kun jokainen kuntoutuja ja työntekijä toimivat yhteisen päämäärän eteen, syntyy parhaita tuloksia. Jokaiselle asukkaalle räätälöidään henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lähiomaiset ovat tiiviisti mukana hoitoprosessissa aina, kun se on mahdollista.

Yhteisön jokainen jäsen kantaa vastuuta sekä omasta että yhteisön hyvinvoinnista. Kaikilla jäsenillä on oikeus tulla kuulluksi ja näin vaikuttaa yhteisön toimintaan. Teemme arjen askareet ruoanlaitosta siivoukseen yhdessä. Päivämme lähtee käyntiin aamukokouksella, jossa sovitaan kullekin oma tehtävä päivälle. Viikoittaisissa yhteisökokouksissa sovimme ajankohtaisista asioista, luomme ja muutamme yhteisön toimintaa ja sääntöjä kaikille parempaan suuntaan.

Tavoitteet

Pidempää hoitoa tarvitsevan kuntoutujan kohdalla tavoitteena on ensisijaisesti omatoimisuuden ja arkielämän taitojen lisääminen. Itsestään huolehtiminen motivoi kuntoutujaa itsenäisempään elämään.

Intervalliasukkaiden kohdalla tavoitteena on toimintakyvyn kohentuminen niin, että henkilö selviää itsenäisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Myös sairaalahoitojen ja relapsien vähentyminen on merkittävä tavoite.

Päiväkävijöillä tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentuminen. Heille tarjoamme erilaista tekemistä yhteisössä, erilaisia ryhmiä ja vertaistukea.

Kaiken tekemisen tavoitteena on hyvä ja ihmisarvoinen elämä iloineen ja vaikeuksineen. Askareet, ryhmätoiminta ja  yhdessä tekeminen ovat keinoja sen saavuttamiseksi.

Yritys

Ilona on suomalainen, yhteiskuntavastuullinen yritys.

Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy on Ilomantsin taajamassa toimiva sosiaali- ja terveysalan palveluita tuottava yritys. Ilona Oy:n toiminta on ISO 9001:2008 -sertifikaatin mukaista.

Me Ilonassa haluamme ennakkoluulottomasti ja aktiivisesti seurata toimialamme kehitystä sekä osaltamme kehittää omia toimintatapojamme. Yritystoimintamme on oltava kannattavaa, jotta voimme kantaa vastuumme työyhteisöstämme ja kaikista ilonalaisista, myös vaikeina aikoina.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää toiminnastamme ja mahdollisuuksista päästä meille kuntoutujaksi.