Ilonakodissa uskotaan yhteisön ja yhdessä tekemisen voimaan

Keskeiset toimintatavat

Uskomme ammattitaidolla toteutetun yhteisöhoidon voimaan. Kun jokainen kuntoutuja ja työntekijä toimivat yhteisen päämäärän eteen, syntyy parhaita tuloksia. Jokaiselle asukkaalle räätälöidään henkilökohtainen hoito- ja kuntoutussuunnitelma. Lähiomaiset ovat tiiviisti mukana hoitoprosessissa aina, kun se on mahdollista.

Yhteisön jokainen jäsen kantaa vastuuta sekä omasta että yhteisön hyvinvoinnista. Kaikilla jäsenillä on oikeus tulla kuulluksi ja näin vaikuttaa yhteisön toimintaan. Teemme arjen askareet ruoanlaitosta siivoukseen yhdessä. Päivämme lähtee käyntiin aamukokouksella, jossa sovitaan kullekin oma tehtävä päivälle. Viikoittaisissa yhteisökokouksissa sovimme ajankohtaisista asioista, luomme ja muutamme yhteisön toimintaa ja sääntöjä kaikille parempaan suuntaan.

Tavoitteet

Pidempää hoitoa tarvitsevan kuntoutujan kohdalla tavoitteena on ensisijaisesti omatoimisuuden ja arkielämän taitojen lisääminen. Itsestään huolehtiminen motivoi kuntoutujaa itsenäisempään elämään.

Intervalliasukkaiden kohdalla tavoitteena on toimintakyvyn kohentuminen niin, että henkilö selviää itsenäisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Myös sairaalahoitojen ja relapsien vähentyminen on merkittävä tavoite.

Päiväkävijöillä tavoitteena on toimintakyvyn ylläpitäminen ja kohentuminen. Heille tarjoamme erilaista tekemistä yhteisössä, erilaisia ryhmiä ja vertaistukea.

Kaiken tekemisen tavoitteena on hyvä ja ihmisarvoinen elämä iloineen ja vaikeuksineen. Askareet, ryhmätoiminta ja  yhdessä tekeminen ovat keinoja sen saavuttamiseksi.

tunnus

Ilonakodin keskeiset arvot

Yhteisöllisyys
Tasa-arvoisuus
Toisen kunnioittaminen
Vastuullisuus

Arvomme määritellään yhdessä kuntoutujien, henkilökunnan ja yrittäjien kanssa.
Terveen järjen käyttö ja yhteisöllisyys ovat ilonalaisten voimavaroja.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää toiminnastamme ja mahdollisuuksista päästä meille kuntoutujaksi.